Arvokiinteistön peruskorjaus allianssimallilla

Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevaan arvokiinteistöä on lähdetty peruskorjaamaan allianssimallilla. Vielä melko tuntematon urakkamalli tarjoaa merkittäviä etuja niin taloyhtiöille kuin suunnittelijoille ja urakoitsijoillekin kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen. 

Suomeen muutamia vuosia sitten rantautunut allianssimalli on uusi tapa toteuttaa kaiken kokoisia rakennushankkeita aina yksittäisistä omakotitaloista satojen miljoonien rakennushankkeisiin. Allianssimalli integroi tilaajan, suunnittelijat ja rakentajat työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen yhteisellä kaupallisella mallilla. – Kun projektin eri osapuolet integroidaan hankkeeseen mahdollisimman aikaisin, säästetään pitkällä tähtäimellä sekä aikaa että rahaa. On tärkeää että kustannuksiin ja laatuun vaikuttavat tärkeät päätökset tehdään yhdessä ja avoimesti, allianssien muodostamisen asiantuntija Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy: toimitusjohtaja Vesa Koskelainen kertoo Kauppalehden Korjausrakentaminen – liitteessä. 

files/img/kuvituskuvat/wareco_allianssigrafiikka-01.png


Kehitysvaihe

Kehitysvaiheessa kuunnellaan tilaajan tavoitteet ja haetaan neuvottelumenettelyllä sopivat yhteistyökumppanit.

Suunnitteluvaihe

Kun kumppanit on valittu, tehdään hankesuunnitelma, jonka laatimiseen myös rakentaja osallistuu. Suunnitteluvaiheessa rakennetaan kaikkia osapuolia parhaiten palveleva kustannus-, toimintatapa-, logistiikka- ja aikatauluraami.

Toteutusvaihe

Koska kaikki ovat sitoutuneet hakemaan parasta mahdollista lopputulosta, muutoksia on mahdollista tehdä vielä työmaallakin. Allianssimallinen toteutus toimii kun osapuolien yhteistyö sujuu ja yhteiset selkeät sopimukset oikeuksista, vastuista, velvollisuuksista ja siitä miten ristiriitatilanteissa toimitaan.

 

 

CASE: Meritullinkatu 22


Kiinteistö päivitetään tähän päivään

Hankkeen suunnitteluvaihe on alkanut syksyllä 2014 ja koko projektin on määrä valmistua toukokuussa 2016. Kyseessä on vuonna 1887 rakennettu arvokiinteistö, jossa ei ole käytetty lainkaan betonia. Erityistä on myös se, että talossa tehdään samanaikaisesti mittava perusparannus ja putkiremontti, joka käynnistyy huhtikuun 2015 aikana. Yleensä taloyhtiössä tehdään ensin putkiremontti ja sen jälkeen yksittäisiä korjaustoimenpiteitä, jolloin asukkaat joutuvat elämään pitkään remontin alla. Tällä toteutustavalla saadaan aikaan selkeitä synergiaetuja kun kiinteistössä toteutetaan samanaikaisesti laajempi urakkakokonaisuus.

Meritullinkatu 22 hankkeessa Wareco on ollut jo suunnitteluvaiheessa ja suunnittelunohjauksessa mukana. Keskustelu on ollut avointa ja tilaaja on päässyt samaan pöytään valitsemaan kenelle tarjouspyyntö lähetetään, kuka toteuttajaksi valitaan sekä nähnyt hinnat ja kulurakenteen.

"Olemme etsineet tilaajan ja suunnitteluorganisaation kanssa yhdessä mahdollisimman kustannustehokasta ratkaisua koko hankkeelle", Warecon tekninen johtaja Jarmo Hytönen kuvailee. 

Wareco on tässä tapauksessa ostanut ullakon rakennusoikeuden ja rakennuttaa sekä myy huoneistot eteenpäin. Taloudellinen yhtälö taloyhtiön suuntaan on, että ullakkohuoneistoille asetettu tietty myyntihintatavoite ja mikäli se ylittyy jaetaan voitto Warecon ja taloyhtiön kesken.


Taloyhtiöllä rohkeutta ja pelisilmää

Taloyhtiö on ollut valmis investoimaan tarkkaan suunnittelutyöhön, jonka uskotaan johtavan onnistuneeseen toteutukseen ja lopputulokseen.

Taloyhtiön puheenjohtaja Max Mickelsson puolestaan kuvailee Kauppalehden Korjausrakentaminen -liitteessä olleessa artikkelissa omia tavoitteitaan näin: "Tavoitteena on, että valmistuttuaan taloyhtiössä on uusia osakkaita, toimivat ja hienot asunnot, viihtyisämpi piha ja korjausvelka hoidettu 40:ksi vuodeksi, yhtiön arvo on noussut ja talossa asuu tyytyväisiä asukkaita”. 

Takaisin