Innovatiivista yritysviestintää videoviestinnän keinoin

Warecon strategiatyöskentelyssä on etsitty keinoja, jotka parantavat sekä yrityksen sisäisiä viestintäkanavia kuin myös asiakkaille ja sidosryhmille suunnattujen viestien sisältöä ja viehätystä. Työkaluksi tämän tavoitteen läpiviemiseen on valikoitunut Dream Broker – ohjelmisto. Pilvipohjainen ohjelmisto mahdollistaa online-videoiden helpon tuotannon, editoinnin ja jakelun työntekijöille ja kaikille sen sidosryhmille. Videoiden käyttöä pilotoidaan tällä hetkellä eri kohderyhmissä.

Yrityksessä, missä työntekijät ovat hajautuneet toimiston ja eri työmaiden välille, uskotaan järjestelmän käyttöönoton tuovan merkittäviä etuja yhteydenpidon saumattoman kulun takaamiseksi. Myös kasvavassa yrityksessä uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja koulutus tulee tehostumaan uudella puoleensavetävällä tavalla. Videoviestinnän keinoin ihmiset, jotka ovat fyysisesti kaukana toisistaan, tuodaan lähelle, tutuksi ja helposti lähestyttäviksi. Sisäisessä viestinnässä videoita käytetään Warecossa mm. toimitusjohtajan tervehdyksinä, perehdytyksessä, koulutuksissa sekä vapaamuotoisina piristysruiskeina työpäiviin. 


Uusi ulottuvuus osakastiedotukseen

Putkiremontti kohteiden osakkaiden keskuudessa yhdeksi suurimmista ongelmista muodostuu usein tiedottamiseen ja viestinnän kulkuun liittyvät heikkoudet. Tiedonkulun merkitys korostuukin kun kyse on ihmisten kodeista ja niissä tapahtuvista suurista ja kalliista muutoksista. Liikkuvan kuvan tuoman ylivertaisen ilmaisuvoiman uskotaan tuovan kaivattua lisää putkiremontin keskellä asuvien ihmisten arkeen.

 

Tiedon jakamisen kulttuuri

Työn päämääränä on luoda yrityskulttuuri jossa videoiden tuottaminen, editointi ja jakaminen älypuhelimella on Warecolle ja sen työntekijöille arkipäivää. Tänä syksynä starttaa myös kahden Metropolian opiskelijan innovaatioprojekti Warecolle, jossa selvitetään tarkemmin videoviestinnän mahdollisuuksia jokapäiväisessä työmaaviestinnässä.


Tähän mennessä syntyneisiin videoihin voit tutustua alla olevista linkeistä: 

Toimitusjohtajan kesätervehdys Warecolaisille: 
Putkiremontin seurantatiedote: 
Nuorison toteuttama Kontti-projekti: 
Työmaaterveiset Mecce-ullakkotyömaalta:

Takaisin