Luja laatu, pehmeät arvot

Toimintamme perustuu arvoihin, jotka olivat lähtökohtana jo yritystä perustettaessa. Tarjoamme asiakkaillemme heidän odotuksensa ylittävää palvelua – laadukkaasti, luotettavasti ja kilpailukykyisesti. Lupauksemme lunastaa käytössämme oleva laatujärjestelmä.

Laatu ja luotettavuus saavutetaan ennen kaikkea systemaattisilla toimenpiteillä; motivoituneet tekijät, hyvä ennakkosuunnittelu, vastuualueiden selkeä määrittely, ennakko-, väli- ja lopputarkastukset sekä kustannusseuranta ja laatujärjestelmän jatkuva kehittäminen ovat toimintamme kulmakiviä.

Me välitämme

Wareco sitoutuu toimimaan laadukkaan rakentamisen ja hyvän ympäristön puolesta toimimalla yhteiskuntavastuullisesti. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon ympäristönäkökohdat ja pyrimme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita. Asiakkaidemme tyytyväisyyden lisäksi työntekijöidemme hyvinvointi ja tyytyväisyys ovat keskeisessä asemassa. Myös työympäristöjen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Warecon toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet

Yhteiskuntasuhde

  • Tiedostamme toimintamme yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset
  • Pyrimme toiminnallamme parantamaan rakentamisen ja ympäristön laatua
  • Edistämme kestävän kehityksen periaatteita sekä hyvän ja turvallisen ympäristön ylläpitoa ja kehittämistä
 

Ammatilliset velvoitteet

  • Toimimme työssämme huolellisesti,      ahkerasti ja parhaalla mahdollisella ammattitaidolla ottaen huomioon       asiakkaan tarpeet ja tavoitteet
  • Ylläpidämme ja kehittämme       henkilöstömme ammattiosaamista
     

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

  • Toimimme lain ja määräysten asettamalla tavalla sekä suoritamme toimeksiannot rehellisesti ja uskollisesti

  • Tiedotamme tilaajalle kaikista toimeksiannon suorittamisessa ilmenevistä ristiriidoista
  • Olemme tarjoamatta ja kieltäydymme vastaanottamasta palkkioita, jotka vaikuttavat ostovalintaprosessiin tai riippumattomaan toimintaan
  • Toimimme hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa
 

Velvoitteet tilaajaa kohtaan

  • Toteutamme toimeksiantoon liittyvät tehtävät luotettavasti, vastuuntuntoisesti ja vuorovaikutteisesti