Warecon ammattitaitoinen henkilökunta palveluksessasi

Warecossa työskentelevät oman alansa raudan lujat ammattilaiset, joiden osaamiselle ja kokemukselle toimintamme perustuu. Laadukas ja asiakkaan toiveet täyttävä lopputulos saavutetaan näiden ammattilaisten toimesta, kerta toisensa jälkeen.

Toimiva kokonaisuus on monen osan summa

Jokaisessa onnistuneesti läpiviedyssä projektissa ammattitaitoinen henkilöstö on avainasemassa. Warecon organisaatio koostuu eri toiminta-alueista, jotka tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Jokainen osasto tuo oman panoksensa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen.

Tekninen osasto

Teknisen osaston osaajamme vastaavat urakkalaskennasta ja hankintatoimen toteutuksesta yritystasolla sekä niihin liittyvistä resursseista ja tarvittavista tietojärjestelmistä. Niin toiminnan kehittäminen kuin laatujärjestelmän ylläpitokin kuuluvat omalta osaltaan teknisen puolen vastuulle.

Tuotanto-osasto

Varsinainen saneerausten ja peruskorjausten toteutus on tuotanto-osastomme vastuulla. Osasto vastaa myös toteutuksiin liittyvistä resursseista. Tuotanto-osastomme henkilöstö koostuu kokeneista rakentamisen ammattilaisista.

Talousosasto

Talousosastolla hallinnoidaan koko yrityksen taloutta ja rahoitusta, toteutetaan ja kehitetään projektiseurantaa sekä myös markkinointitoimia.