Järjestelmällistä huippulaatua

Rehellisyys, toiminnan tehokkuus sekä eettisesti että moraalisesti kestävien toimintatapojen noudattaminen ovat keskeinen osa Warecon laatua ja kilpailukykyä.

Toimintamme ja sen jatkuvuuden tärkein edellytys on asiakkaidemme tyytyväisyys tarjoamiimme palveluihin ja kustannustehokkaaseen toteutukseen. Laatujärjestelmämme takaa näiden edellytysten toteutumisen. Laatujärjestelmä perustuu selkeisiin toimintatapoihin, ammattitaitoiseen henkilöstöön, kokemukseen sekä osaltaan myös ongelmanratkaisukykyyn.

Miten laatujärjestelmä toimii?

Warecon laatujärjestelmän tavoitteena on nostaa laadunhallinnan tasoa sekä parantaa toiminnan ohjausta ja kilpailukykyä. Laatujärjestelmä toimii Warecon muistina, johon on tallennettu jalostettuna kaikki aiempien projektien toteutuksesta kertynyt tieto sekä ne toimintamallit, joilla saavutetaan ennalta sovittu laatu- ja palvelutaso. Laadimme myös jokaiselle yksittäiselle projektille oman laatusuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtainen laadunvarmistus prosessin jokaisessa vaiheessa. Jokaisessa vaiheessa on vahvasti läsnä laatujärjestelmän jatkuva kehittäminen.