Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Vuosien kokemus ja ammattitaito sekä tarkka laadunvarmistusjärjestelmämme varmistavat oikeat toimenpiteet projektin jokaisessa vaiheessa. Katso myös vinkkejä hyvään remonttiin.

Ennen varsinaisen rakennusprojektin alkua

  • Wareco vaalii huolellista ennakkosuunnittelua
  • Määrittelee selkeästi sisäiset vastuualueet
  • Tekee sekä laatusuunnitelman että projektin kustannusohjauksen
  • Projektisuunnitelmaan sisältyy aina työturvallisuus- ja ympäristösuunnitelma

Kun projekti on käynnissä

Projektin käynnistyttyä alkaa työmaan perustaminen ja varsinainen rakennus- ja korjaustyö. Tarkka tehtäväsuunnittelu sekä aliurakoitsijoiden ohjaus ja valvonta kuuluvat projektinhallintamme tärkeisiin johtamistoimenpiteisiin, mikä takaa asiakkaalle mutkattoman projektinkulun aina suunnittelusta luovutusvaiheeseen asti.

Ennakko-, väli- ja lopputarkastusten lomassa huolehdimme kattavasti työvaiheiden laadun ja aikataulun ohjauksesta. Projektikohtaisissa laatusuunnitelmissa määritellään ja esitetään asiakkaalle yksityiskohtainen laadunvarmistus työn kaikissa vaiheissa. Wareco luovuttaa työt sovitun aikataulun mukaisesti ja aliurakoitsijan Warecolle luovuttamina.

Tiedonkulku projektin aikana

Asukkaan tai liikekiinteistön vuokralaisen kannalta saneeraus on parhaiten onnistunut, kun se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä normaaliin elämiseen. Keskeistä on, että asukkaan/vuokralaisen odotukset remontin osalta ovat realistiset. Tämä varmistetaan sillä, että asukkaalla/vuokralaisella on saatavilla riittävästi tietoa projektin jokaisessa vaiheessa. Me Warecossa olemme sisäistäneet tiedottamisen tärkeyden. Asiakkaamme voivat seurata remontin edistymistä ja siihen liittyviä ajankohtaisia asioita Taloinfo.com - asukasviestinnän sivustolla. Lisäksi Wareco tiedottaa asiakkaitaan sähköpostien ja tekstiviestien muodossa.