Asunto-osakeyhtiöiden putkiremontit

Asunto-osakeyhtiöiden remontit ovat tarkkuutta vaativia kohteita, joissa projektin sujuva läpivienti varmistetaan ensisijaisesti huolellisella projektinhallinnalla ja täsmällisellä aikataulutuksella. Wareco hoitaa kaikki putkiremontit luotettavasti ja vastaa myös hankintojensa ja aliurakoitsijoidensa laadusta.

Hyvän putkiremontin avaimet

Putkiremontti tulee aina aloittaa kattavalla kiinteistön kuntotutkimuksella ja/tai -kartoituksella. Jotta kaikki näkökohdat on mahdollista huomioida, tulee asiakkaan esimerkiksi isännöitsijän tai asunto-osakeyhtiön hallituksen olla mukana aktiivisessa yhteistyössä remontin toteuttajan kanssa heti alkuvaiheesta lähtien. Hyvin tehty suunnittelu vähentää merkittävästi lisä- ja muutostöiden tarvetta ja näin ollen myös lopullisia kustannuksia.

Onnistumisen neljä tärkeintä tekijää

1. Perusteellinen kuntokartoitus

2. Huolellinen suunnittelu

3. Aktiivinen tiedottaminen

4. Sujuva tiedonkulku

Putkiremontti voidaan jakaa eri vaiheisiin

Esivalmistelu

Esivalmistelu on aikaa ennen varsinaista suunnittelua. Tämä vaihe on taloyhtiöissä kriittinen putkiremontin perustan luomisen kannalta. Tässä vaiheessa keskustellaan sekä remontin tarpeellisuudesta että laajuudesta.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaihe käynnistyy, kun taloyhtiön hallitus nimeää suunnittelijan tekemään hanke- ja toteutussuunnitelman. Tässä vaiheessa krittisintä on tiedottaminen asukkaille suunnittelun etenemisestä.

Rakentamisen valmistelu

Seuraavaksi alkaa rakentamisen valmistelu, jonka aikana pyydetään urakoitsija suorittamaan remontti sekä valmistellaan työmaa remonttia varten. Urakoitsijan kanssa sovitaan toteutuksen etenemisen tiedottaminen asukkaille.

Toteutusvaihe

Toteutusvaihe on taloyhtiön asukkaille näkyvin ja kouriintuvin vaihe remontin aikana. Ammattilaiset tekevät remontointityötä asukkaiden kodeissa aiheuttaen melua ja pölyä. Muualla asuminen on välttämätöntä putkiremontissa vähintäänkin oman putkistolinjan toteutuksen aikana. Remontin aikana ei myöskään aina vältytä yllätyksiltä. Esimerkiksi aiempien asukkaiden tekemiä määräysten vastaisia rakenteita ja asetuksia saattaa löytyä projektin yhteydessä. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tällaisista löydöistä. Asunnon nykyinen omistaja on vastuussa myös edellisten osakkaiden teettämistä asennuksista.

Käyttö

Käyttö alkaa osavastaanottotarkastuksesta, jossa uusitut tilat on todettu turvallisiksi käyttää. Vastuu siirtyy urakoitsijalta takaisin kiinteistöjen omistajalle vastaanottotarkastuksessa. Käyttö ei luonnollisesti ole enää putkiremontin vaihe vaan sen tavoite.

Jokainen putkiremontin toteutusvaihe on koettelemus, mutta hyvä urakoitsija voi tehdä kokemuksesta mahdollisimman miellyttävän. Urakoitsijan valinta onkin haasteellinen ja tärkeä vaihe johon tulee kiinnittää huomiota. Hyvin tehty putkiremontti parantaa asumisen laatua ja nostaa yhtiön sekä asuntojen arvoa tehden asunnoista halutumpia asuntomarkkinoilla.

Yksilölliset muutos- ja lisätyöt

Putkiremontin yhteydessä on usein mahdollista tehdä asuntokohtaisia yksilöityjä toteutuksia ja lisätöitä. Huolellisella suunnittelulla myös nämä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti projektin sujuvaa läpivientiä häiritsemättä.

Osakasmuutokset ovat pääasiassa pintamateriaalien ja kalusteiden muutoksia. Mikäli yksilöllinen muutos on laajempi, kuten esimerkiksi löylyhuoneen rakentaminen, kylpyhuoneen laajentaminen, kannattaa muutostö pyrkiä suunnittelemaan jo suunnitteluvaiheessa. Osa suuremmista muutostöistä edellyttää rakennuslupaa.

Osakkaiden teettämät muutostyöt ovat osakkaan ja urakoitsijan välisiä asioita, joita taloyhtiöllä on kuitenkin oikeus valvoa. Muutostyöt tarkastetaan yleensä asunnon käyttöönoton yhteydessä, remontin valmistuttua.